choose language
      [english]   [armenian]   [russian]

Ռազմավարության և անվտանգության հարցեր

2007 թվականի մարտի 10-ին՝ Երևանի «Կոնգրես» հյուրանոցի սրահում կայացավ «Ռազմավարության և անվտանգության հարցեր» գրքի շնորհանդեսը:

Գիրքը կազմել և խմբագրել է քաղաքագիտության դոկտոր Արմեն Այվազյանը: Այն վերլուծական ու փաստագրական նյութերի ընտրանի է, «Հայրենատիրություն» մատենաշարի երկրորդ հրատարակությունը:

Շնորհանդեսի մասին տեսանյութը կարող եք դիտել այստեղ:


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

01. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ

Արմեն Այվազյան
02. ՀԱՅ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀՐԱՏԱՊՈՒԹՅՈՒՆԸ

Рачья Арзуманян
03. ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АРМЕНИИ (ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ)

Сергей Минасян
04. АЗЕРБАЙДЖАН ПРОТИВ РА И НКР£ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ БАЛАНС,
ОЦЕНКИ БОЕСПОСОБНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ


Андрей Арешев
05. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС ТУРЦИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ


Քրիս Կուչերա
06. ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿ` ԲԱՑԱՌԻԿ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Արմեն Այվազյան
07. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ


Բ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԱՏԱԳՐՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔԸ՝ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔ

Դավիթ Սիմոնյան
08. ԱԶԱՏԱԳՐՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ (ՀՀ ԵՎ ԼՂՀ) ՌԱԶՄԱԿԱՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ


Зорий Балаян
09. БЕРЕГИТЕ СТАТУС-КВО КАК ИСТИНУ


Գ. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Կարեն Վրթանեսյան, Սամվել Մարտիրոսյան
10. ՀԱՄԱՑԱՆՑԸ ԵՎ ՄԵՆՔ. ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

Ռուբեն Հակոբյան (Թարումյան)
11. ՀԱՅԱՏԱՌ ՀԱՅԵՐԵՆԸ` ՀԱՄԱՑԱՆՑՈՒՄ


Դ. ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Դավիթ Ջամալյան
12. ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ


Շուշան Խաթլամաջյան
13. ԲԱՆԱԿ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ԻԴԵԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ԵՎ ԻՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻ ՈՐՈՇ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ


Ե. ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԴԱՍԱԿԱՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սուն Ցըզի
14. ԵՐԿ ՌԱԶՄԱՐՎԵՍՏԻ ՄԱՍԻՆ

Հրաչյա Արզումանյան
15. ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ
ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ


Զ. ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Գևորգ Յազըճյան
16. ԿԱՐՍԻ ԱՆԿՄԱՆ ԲՈՒՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ (1920 Թ.)

Аркадий Тер-Тадевосян
17. АНАЛИЗ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В АРЦАХЕ (В ПЕРИОД С ИЮЛЯ 1991
ПО ИЮЛЬ 1992 ГГ.)


Սուրեն Մարտիկյան
18. ԼԵՌՆԱՅԻՆ (ԼԵՌՆԱԱՆՏԱՌԱՅԻՆ) ՄԱՐՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
20-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ ԵՎ ՆՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՎՐԱ


Ռոուզ Մերի Շելդոն
19. ՀՆԱԳՈՒՅՆ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ. ԳԱՂՏՆԻ ՕՊԵՐԱՑԻԱՆԵՐ ԵՎ ԾԱԾՈՒԿ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԷ. ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Карен Вртанесян
20. ТОМАС ДЕ ВААЛ, “ЧЕРНЫЙ САД”£ В ПОИСКАХ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО БАЛАНСА

Арсен Арутюнян
21. ΜΑΝΟΣ ΗΛΙΑ∆ΗΣ. ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ Η ΜΙΤ
[М. ИЛИАДИС, ТУРЕЦКИЕ СЕКРЕТНЫЕ СЛУЖБЫ И MIT (НА ГРЕЧ. ЯЗ.).
АФИНЫ. ЛАБИРИНТ] 1998 Г.


Արմեն Հարությունյան
22. ԱՐԾՐՈՒՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ. «ԱՎԻԱՑԻԱՆ ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԳՈՅԱՄԱՐՏՈՒՄ»,
«ԱՎԻԱՄԱՆԻԱ» ԳԻՏԱՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ, 2006 Թ.


ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ


Download full book here.

all rights reserved 2007-2013
site designed and developed by
Impresario Productions & "Ararat" Center
Երևան, Այգեձորի նրբանցք 10, Էլ-փոստ: info @ ararat-center.org