choose language
      [english]   [armenian]   [russian]

Online Library


Վերնագիրը. «Հակակոռուպցիոն ռազմավարության միջազգային փորձը» գիտ. նյութերի հատընտիր
Հեղինակ. Արմեն Այվազյան, քաղաքական գիտությունների դոկտոր
Հրատարակչություն. Լուսակն, Երևան 2005
Լեզու. ՀայերենՎերնագիրը. Հիմնատարրեր՝ Հայաստանի ազգային անվտանգության հայեցակարգի
Մասն Ա
Հեղինակ. Արմեն Այվազյան, քաղաքական գիտությունների դոկտոր
Հրատարակչություն. Լուսակն, Երևան 2004
Լեզու. ՀայերենՎերնագիրը. Հայոց եկեղեցին XVIII դարի հայ ազատագրական շարժման քառուղիներում
Հեղինակ. Արմեն Այվազյան, քաղաքական գիտությունների դոկտոր
Հրատարակչություն. Լուսակն, Երևան 2003
Լեզու. ՀայերենՎերնագիրը. «Հայ զինվորականության պատվո վարքականոնը (4-5-րդ դարեր)»
Հեղինակ. Արմեն Այվազյան, քաղաքական գիտությունների դոկտոր
Հրատարակչություն. «Արտագերս», 2000 թ., 48 էջ
Լեզու. ՀայերենՎերնագիրը. Հայաստանի պատմության լուսաբանումը ամերիկյան պատմագրության մեջ
Հեղինակ. Արմեն Այվազյան, քաղաքական գիտությունների դոկտոր
Հրատարակչություն. Երևան։ «Արտագերս» հրատ., 1998.
Սկան և ճանաչում Armenianhouse.org
Լեզու. Հայերեն


Վերնագիրը. «Ջավախք. խնդիրներ և հեռանկարներ»
Հեղինակ. «ԱՐԱՐԱՏ» Ռազմավարագիտական կենտրոն
Հրատարակչություն. «Հայրենատիրություն» հրատարակչություն, Երևան 2008


Վերնագիրը. «Հոգեբանությունը և զինվորը»
Հեղինակ. Նորման Քոուփլենդ
Հրատարակչություն. Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2007, 143 էջ:


Վերնագիրը. «Ռազմավարության և անվտանգության հարցեր»
Խմբագիր. կազմող, խմբագիր, ներածության և ծանոթագրությունների հեղինակ՝ Արմեն Այվազյան
Հրատարակչություն. Երևան, Լուսակն, 2007, 684 էջ:


Վերնագիրը. «Հայկական ինքնության հիմնաքարերը. բանակ, լեզու, պետություն»
Հեղինակ. Արմեն Այվազյան
Հրատարակչություն. Երևան, Լուսակն, 2007, 124 էջ:


Վերնագիրը. «Հայաստանի ազատագրված տարածքը և Արցախի հիմնախնդիրը»
Խմբագիր. վերլուծական և փաստագրական նյութերի ընտրանի, կազմեց և խմբագրեց Արմեն Այվազյանը
Հրատարակչություն. Երևան, 2006, 372 էջ:


Վերնագիրը. Վարդանանք և հայ երիտասարդությունը
Հեղինակ. Վարդան Դևրիկյան
Հրատարակչություն. «Մագաղաթ», Երևան 2008
Լեզու. Հայերեն


Վերնագիրը. Հայոց լեզուն հազարագանձ
Կազմեց. Ջանի Զարգարյանը
Հրատարակչություն. ԹՀԹ, Քրիստոնեական Դաստիրակության Բաժանմունք, Թեհրան 2007
Լեզու. Հայերեն


Վերնագիրը. Հայակենտրոնություն (Armenocentrism)
Հեղինակ. Ռուբեն Թարումյան
Հրատարակչություն. 2008
Լեզու. Հայերեն
Վերնագիրը. «Հայոց Ցեղասպանության անհերքելի փաստաթղթեր»
Հեղինակ. Մկրտիչ Ներսիսյան
Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա
Հրատարակչություն. ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», Երևան 2005
Լեզուն. ՀայերենՎերնագիրը.
Տպագիր աշխատությունների մատենագրություն

Հեղինակ. Մկրտիչ Ներսիսյան
Հրատարակչություն. Երևան 2004
Լեզուն. ՀայերենՎերնագիրը. Բարձր Հայքի Բաբերդ, Սպեր, Դերջան գավառների տեղանուններն ու ժողովրդագրությունը XVI դարի Օսմանյան աշխարհագիր մատյաններում
Հեղինակ. Լուսինե Սուրենի Սահակյան, ԵՊՀ դասախոս
Հրատարակչություն.Լուսակն, Երևան 2007
Լեզու. Հայերեն


Վերնագիրը. Հայերի զանգվածային կոտորածները Կիլիկիայում (1909թ. Ապրիլ)
Հեղինակ. Հրաչիկ Սիմոնյան
Հրատարակչություն. ԵՊՀ Հրատարակչություն -Երևան 2009
Լեզու. ՀայերենՎերնագիրը. Գիտական և հրապարակախոսական աշխատություններ
Հեղինակ. Վարազդատ Տերոյան
Հրատարակչություն.Երևան 2006
Լեզու. ՀայերենՎերնագիրը. ՀՀ գործող օրենքներում կոռուպցիա ծնող նորմերի վերլուծություն
Հեղինակ. Տոնապետյան Ա. Ա., Ալումյան Հ. Ռ., Գրիգորյան Ա. Խ.
Հրատարակչություն.Երևան 2005
Լեզու. ՀայերենՎերնագիրը. Ալեքսանդեր Մակեդոնացու արևելյան արշավանքը և Հայաստանը
Հեղինակ. Մուրադ Օհանյան
Հրատարակչություն.Երևան 2003
Լեզու. ՀայերենՎերնագիրը. Սլավոնների ծագումնաբանական հիշողությունները և դրանց պատմական արմատները
Հեղինակ. Մուրադ Օհանյան
Հրատարակչություն.Երևան , «Լուսակն» 2007
Լեզու. ՀայերենTitle. The Armenian Rebellion of the 1720s and the Threat of Genocidal Reprisal
Author. Armen M. Ayvazian
Edition. American University of Armenia, Yerevan, 1997
Scan & OCR. Armenianhouse.org
Language. English
Title. Armenian Origins. An overview of Ancient and Modern Sources and Theories
Author. Thomas J. Samuelian
Edition. Iravunq Publishing House, Yerevan, 2000
Language. Englishall rights reserved 2007-2013
site designed and developed by
Impresario Productions & "Ararat" Center
Yerevan, Ayguedzor Imp. 10, E-mail: info @ ararat-center.org