choose language
      [english]   [armenian]   [russian]

Նվիրատվություն

Ուղարկեք դրամական օժանդակություն ԱՐԱՐԱՏ կենտրոնին` itsmyseat.com արագ և ապահով համակարգի միջոցով:
ԱՐԱՐԱՏ ՌԿ-ն իր գիտական և կրթական ծրագրերն իրակա­նա­ցնելու համար ապավինում է ձեր հոժարակամ նվիրատվություններին:

all rights reserved 2007-2013
site designed and developed by
Impresario Productions & "Ararat" Center
Երևան, Այգեձորի նրբանցք 10, Էլ-փոստ: info @ ararat-center.org